top of page

Buiten onze reguliere openingstijden

In het weekend (zaterdag en zondag), tijdens officiële vrije dagen, feestdagen, vakantiedagen en schoolvakanties, werken wij samen met de spoedgevallendienst Dental365 Arnhem Spoed Tandarts. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u zich wenden tot:

 

Dental365 Arnhem Spoed Tandarts
Adres: Van Voorststraat 3-B, 6851 LT Huissen  
Telefoonnummer spoedgevallendienst Arnhem: 085-0189461  

Dental365 heeft naast de vestiging in Arnhem ook vestigingen in Rotterdam, Breda, Gouda, Dordrecht, Den Haag, Amsterdam, Ede, Deventer, Apeldoorn, Rhoon, Leeuwarden, Sneek en Zeeland. Mocht een andere locatie u op dat moment beter uitkomen, dan kunt u aan de telefoon uw voorkeur aangeven. Dental365 kan dan, mits mogelijk, samen met u kijken welke locatie voor u de meest geschikte is. Voor meer informatie over de spoeddienst kunt u ook kijken op de website Dental365.nl

Wat mee te nemen:

 • Bij het bellen: houdt uw BSN (of dat van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.

 • U (of de persoon om wie het gaat) dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

 • U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te voldoen middels pin of creditcard. U kunt niet contant betalen.

 •  

Kosten en vergoedingen:

 • De codes van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de codes van een reguliere tandheelkundige behandeling. De maximale tandartstarieven worden ieder jaar door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en jaarlijks herzien.

 • Er gelden wettelijk vastgestelde toeslagen i.v.m. avond-, nacht-, weekendtoeslagen (na 18:00 uur tot 08:00 uur, op zaterdag/zondag en tijdens erkende/officiële feest- en vakantiedagen). Informeer hiernaar als u belt.

 • Omdat u geen ingeschreven patiënt bent, dient u bij spoedbehandelingen uw nota direct per pin/creditcard (uitgezonderd American Express) te voldoen. Dit geldt voor alle vestigingen. Wij hebben geen wisselgeld.

 • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota van Dental365 achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over de vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.

 • Kosten spoedbehandeling kinderen tot 18 jaar: De basisverzekering dekt behandelingen voor kinderen onder de 18 jaar, ook als deze met spoed uitgevoerd dienen te worden. Bij een spoedbehandeling dient u de nota wel direct te voldoen omdat uw kind geen ingeschreven patiënt is bij Dental365. De nota kunt u achteraf declareren bij uw verzekeraar. Informeer indien mogelijk bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed.

 

Tot slot:

 • Dental365 heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Indien u een eigen vaste tandarts heeft en voor spoed bij Dental365 bent geweest, zullen wij u na de spoedbehandeling altijd terugverwijzen naar uw eigen tandarts. Eventuele vervolgbehandelingen dienen door uw eigen tandarts uitgevoerd te worden.

 • Wanneer u bij Dental365 een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u per SMS de bevestiging. In deze bevestiging treft u ook een link naar het online anamneseformulier. Dit formulier dient u vooraf, voordat u naar uw afspraak gaat, online in te vullen en te versturen. Indien u een vaste tandarts heeft, vergeet dan niet deze gegevens op het formulier correct in te vullen. Zonder de gegevens van uw tandarts kan Dental365 uw behandelverslag en eventuele röntgenfoto’s niet naar uw tandarts sturen.

 • Houdt u er a.u.b. rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een richttijd is! Dental365 Arnhem is géén reguliere tandartspraktijk maar een spoed tandartspraktijk. U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd getracht u op tijd te helpen. Toch kunt u te maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf nooit ingeschat kan worden hoe lang een spoedafspraak per patiënt kan duren. Tevens hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang, bijvoorbeeld in geval van acute zorg, trauma’s en spoed bij kinderen.

 • Annuleer uw spoedafspraak altijd telefonisch via het telefoonnummer van Dental365 Arnhem. E-mails worden niet altijd op tijd gelezen.

bottom of page